wyższy standard bezpieczeństwa

Co robimy

Firma świadczy usługi szkoleń wstępnych i okresowych BHP w Brzegu, Oławie, Nysie, Namysłowie i okolicach.

Dlaczego BHP jest tak ważne?

W zakładzie pracy to pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy swoich pracowników.

Atrakcyjne ceny usług BHP

Szkolenie wstępne od 50 zł/os.

Szkolenie okresowe od 60 zł/os.